ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.com
490,000ریال
1 سال
490,000ریال
1 سال
490,000ریال
1 سال
.net
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.org
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
.info
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
590,000ریال
1 سال
.biz
660,000ریال
1 سال
660,000ریال
1 سال
660,000ریال
1 سال
.tel
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.me
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.co
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains